Verzenden & retourneren

 Levering

Voor al de zendingen werken we samen met BPost. De verzendkosten voor de leveringen van de producten bedragen, onder voorbehoud van wijzingen ingevolge omstandigheden die buiten de wil van de verkoper liggen :

Leveringen in BeNeLux : gratis
                                                       
Leveringen in andere landen binnen de Europese Unie : 10 €

De leveringstermijn voor producten binnen de Benelux is 2 werkdagen, voor de rest van Europa 5 werkdagen. Shoe-Lux zal er alles aan doen om deze leveringstermijn aan te houden. Beide partijen aanvaarden echter dat de leveringstermijn ingevolge uitzonderlijke omstandigheden langer kan zijn dan voormelde richttermijn.

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant. en kunnen geen aanleiding geven tot extra kosten (zoals de kost voor het opnieuw aanbieden van de producten). In geval van fouten in de adresgegevens van de bestemmeling kan Shoe-Lux in ieder geval niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om bestelde producten te leveren. Gevallen van overmacht waardoor Shoe-Lux ontheven wordt van zijn leveringsplicht : oorlog, brand, staking, ongevallen en onmogelijkheid tot bevoorrading. In dat geval wordt de klant wel terugbetaald. De terugzending is op kosten van de klant.

Conform de wet op de handelspraktijken valt verlies en/of beschadiging van een besteld product ten laste van Shoe-Lux. De klant is wel verantwoordelijk voor het nakijken van de ontvangen goederen. Bij eventuele beschadiging kan terubetaling of vervanging enkel geschieden na het onmiddelijk terugsturen bij ontvangst. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Shoe-Lux was geboden.

 Eigendomsrecht

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van de gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Shoe-Lux. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Shoe-Lux te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou kunnen leggen.

Herroepingsrecht.

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Shoe-Lux.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag :

"waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt."

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Shoe-Lux NV. geelsebaan 10-12, 3980 Tessenderlo, [email protected], 013/661120 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Shoe-Lux NV. heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Shoe-Lux NV. geelsebaan 10-12, 3980 Tessenderlo. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Shoe-Lux zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Bij schoendozen is het belangrijk dat ze onbeschadigd aankomen.

De schoendoos dient dus in een andere doos te worden verzonden of verpakt te worden in verpakpapier.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Shoe-Lux alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, exclusief de leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Shoe-Lux op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen en de goederen op het retouradres werden ontvangen.

Retouradres : Shoe-Lux
                      Geelsebaan 10-12
                      3980 Tessenderlo

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Shoe-Lux geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Shoe-Lux betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.